FRAUSTADT "Woda Mineralna"

Zawartość charakterystyczna składników mg/l wody mineralnej FRAUSTADT ze studni Life 6

KATIONY: ANIONY:
Sodowy Na+ 54,50 mg/l Fluorkowy F- 0,12 mg/l
Potasowy K+ 4,20 mg/l Chlorkowy Cl- 15,60 mg/l
Wapieny Ca2+75,15 mg/l Wodorowęglanowy HCO3  488,10 mg/l
Magnezowy Mg2+31,00 mg/l Siarczany SO42- 15,43 mg/l

Ogólna mineralizacja wody : 711,00 mg/l

 

FRAUSTADT "Woda Mineralna" jest dostępna jako Niegazowana - Medium - Gazowana w butelkach PET

0,5 l.- 1 l.- 2 l.- 3,05 l.- 5 litrów

Rynek zbytu

Odbiorcami naszych produktów są duże sieci handlowe w kraju i za granicą, np. w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech.

Jakość i bezpieczeństwo

Wody i napoje są badane systematycznie przez PZH Instytut Fresenius w Taunsstein oraz labolatorium zakładowe.

Technologia

Inwestycje w zakresie wyposażenia zakładu w coraz nowocześniejsze linie produkcyjne umożliwiają realizację rosnącego zapotrzebowania ilościowego i jakościowego naszych klientów.