Poczuj smak
orzeźwienia

Firma MARINO istnieje od 01.02.1993r.
Od początku jako producent napojów
chłodzących i wód mineralnych.

Nasza oferta

Dzięki doskonałej lokalizacji zakładu możemy korzystać z bogatych pokładów wodonośnych ukształtowanych w okresie trzeciorzędowym. Mioceński pokład wodonośny pozwala na pozyskanie wody bogatej w naturalne minerały i substancje korzystne dla organizmu. Woda pobierana z głębokości około 130 m, to naturalnie czysty surowiec, który po wydobyciu nie wymaga większych zabiegów uzdatniania.

O nas

Firma MARINO istnieje od 1993 roku. Od początku jako producent napojów chłodzących i wód mineralnych.

W ramach zaawansowanych działań marketingowych udaje się nam pozyskać coraz większą ilość klientów dla których tworzymy coraz ciekawszą ofertę asortymentową rozszerzając ją o różne rodzaje napojów smakowych i naturalnych wód źródlanych oraz mineralnych gazowanych i niegazowanych.

Rynek zbytu

Odbiorcami naszych produktów są duże sieci handlowe w kraju i za granicą, np. w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech.

Jakość i bezpieczeństwo

Wody i napoje są badane systematycznie przez PZH Instytut Fresenius w Taunsstein oraz laboratorium zakładowe.

Technologia

Inwestycje w zakresie wyposażenia zakładu w coraz nowocześniejsze linie produkcyjne umożliwiają realizację rosnącego zapotrzebowania ilościowego i jakościowego naszych klientów.